Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

never-say-never
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
never-say-never
8068 553b 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viavivre1 vivre1

October 05 2018

never-say-never
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

October 02 2018

never-say-never
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
never-say-never
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana viadreamadream dreamadream
never-say-never
9281 96a3 500
never-say-never
Reposted frombluuu bluuu viaflesz flesz

August 22 2018

never-say-never
Pier at night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viavivre1 vivre1

August 05 2018

never-say-never
7424 21d3 500
Chainsaw art
Reposted fromtgs tgs viascorpix scorpix
never-say-never
2190 23df
Reposted fromrubinek rubinek viascorpix scorpix
never-say-never
never-say-never
Siedziała w taki sposób, że kawałek jej ramienia napierał na kawałek jego ramienia. I nagle poczuł, że w tych kilku centymetrach kwadratowych mieści się cały sens wszechświata
— Nathan Hill - "Niksy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream
never-say-never
never-say-never
never-say-never
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

never-say-never
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viadzieciak12 dzieciak12

July 16 2018

never-say-never
never-say-never
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viaPajex Pajex
never-say-never

July 03 2018

never-say-never
8245 9a4d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl