Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

4256 c5ee 500
never-say-never
0987 c086 500
never-say-never
Reposted fromfungi fungi viasectum-sempra sectum-sempra
never-say-never
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
never-say-never

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viasatyra satyra
never-say-never
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii

June 15 2017

never-say-never
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
never-say-never
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
never-say-never
9440 63f7 500
Fargo S01E06

June 13 2017

never-say-never
Reposted fromFlau Flau viawonderfulnature wonderfulnature
never-say-never
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaolvido olvido
never-say-never

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viakato3k kato3k
Chcę
Chcę Twojego dotyku
Ciebie obok mnie
Ciebie.
— Piotr Tokarz (via polskie-zdania)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaselsey selsey

June 12 2017

5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viavivre1 vivre1
Miłości chyba nie da się dostać ot tak, po prostu. Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
2544 e0c1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaLimysoul Limysoul
never-say-never
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viaLimysoul Limysoul
never-say-never
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaLimysoul Limysoul
never-say-never
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl