Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

never-say-never
3938 aa54
Reposted frompatronus patronus viadzieciak12 dzieciak12
never-say-never
Play fullscreen
Reposted fromIriss Iriss

April 09 2017

never-say-never
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viajstrbl jstrbl
never-say-never
Reposted fromweightless weightless viajstrbl jstrbl

April 06 2017

never-say-never
4114 ab9d
Reposted fromunexplainable unexplainable viajstrbl jstrbl

April 04 2017

never-say-never
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

March 26 2017

2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viadelicatee delicatee

March 15 2017

never-say-never
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
never-say-never
7014 2128 500

March 14 2017

never-say-never
Teraz jest […] więc nie widziałem Cię tylko przez 5 godzin, a ja już jestem pewien tęsknoty za Tobą.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasotired sotired

March 12 2017

never-say-never
1061 067e 500
Reposted fromescapism escapism viasweetchocolate sweetchocolate

March 10 2017

never-say-never
5070 3f94 500
Reposted frompapaj papaj viascorpix scorpix
never-say-never
Reposted fromFlau Flau viaIriss Iriss
never-say-never
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
never-say-never
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.

March 05 2017

never-say-never
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
never-say-never
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadzieciak12 dzieciak12
never-say-never
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadzieciak12 dzieciak12

March 03 2017

never-say-never
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viabambalam bambalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl