Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viadelicatee delicatee

March 15 2017

never-say-never
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
never-say-never
7014 2128 500

March 14 2017

never-say-never
Teraz jest […] więc nie widziałem Cię tylko przez 5 godzin, a ja już jestem pewien tęsknoty za Tobą.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasotired sotired

March 12 2017

never-say-never
1061 067e 500
Reposted fromescapism escapism viasweetchocolate sweetchocolate

March 10 2017

never-say-never
5070 3f94 500
Reposted frompapaj papaj viascorpix scorpix
never-say-never
Reposted fromFlau Flau viaIriss Iriss
never-say-never
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
never-say-never
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.

March 05 2017

never-say-never
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
never-say-never
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadzieciak12 dzieciak12
never-say-never
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadzieciak12 dzieciak12

March 03 2017

never-say-never
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viabambalam bambalam
never-say-never
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabambalam bambalam

March 02 2017

never-say-never
never-say-never
ale aż 5 lat....?
never-say-never
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viazawiatrakami zawiatrakami

February 25 2017

never-say-never
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viajstrbl jstrbl
never-say-never
Reposted fromconchiglia conchiglia viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl