Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

never-say-never
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

March 05 2018

never-say-never
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt vialostindreams lostindreams
never-say-never
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pasuje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
Reposted frompasazerka pasazerka vialemkove lemkove
never-say-never
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLimysoul Limysoul

March 01 2018

never-say-never

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaflesz flesz
never-say-never
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frompastelina pastelina viaLimysoul Limysoul
never-say-never
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako viadzieciak12 dzieciak12
never-say-never
Jeśli masz w sobie na tyle odwagi, by pokazać swój charakter - zrób to. Nie każda droga, którą pokazują Ci inni, jest tą właściwą. Wierzyć innym należy, ufać - tylko sobie.
— Marcin Prus - "Wszystkie barwy siatkówki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLimysoul Limysoul
never-say-never
5115 2d98 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCattleya Cattleya
never-say-never
5063 a2a5
Reposted fromGIFer GIFer viaCattleya Cattleya

February 04 2018

never-say-never
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viabambalam bambalam
never-say-never
0881 656a
Reposted from777727772 777727772 viaflesz flesz
2901 0274 500
never-say-never
4118 bcba 500
Reposted frombrumous brumous viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
never-say-never
never-say-never
1527 4034
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viavivre1 vivre1
never-say-never
0566 4180
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viavivre1 vivre1
never-say-never
5672 55d5
Reposted fromblueinsane blueinsane viadzieciak12 dzieciak12

January 31 2018

never-say-never
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl